Vizyonumuz

TükoDer İzmir

* Tüketici haklarının korunması ve geliştirilmesidir. Bu doğrultuda örgütlenerek tüketici bilincini oluşturmak, EVRENSEL TÜKETİCİ HAKLARI paralelinde, tüketicilerin kendilerini koruyabilecek bilinç düzeyine gelmesi için çalışmalar yapmaktır.
* Türkiye’nin her yerinden 7/24 ulaşılabilen Tüketici Danışma Merkezleri oluşturmaktır.
* Bağımsız tüketici derneklerini, tüketici federasyonlarını konfederatif bir çatı altında birleştirmek suretiyle tüketici mücadelesini geniş kitlelere yaymaktır.
* TükoDer, politik ve ekonomik çıkarlara herhangi bir şekilde araç olmadan, kar amacı güden hiçbir kurum ve kuruluştan bağış, yardım veya başka bir isim altında destek almadan, yayın organlarından reklam almadan ve tüketiciyi herhangi bir ürüne yönlendirmeden, sadece üyelerinin gönüllü katkı ve katılımlarına dayanarak faaliyet gösteren BAĞIMSIZ BİR TÜKETİCİ ÖRGÜTÜDÜR.
* Derneğimiz hiçbir politik düşünce, inanç, cinsiyet, ırk farkı gözetmeksizin tüm tüketicilerin üyeliğine açıktır.

TükoDer İZMİR ŞUBESİ, SİZLERİ ÜYE OLMAYA BEKLİYOR!!!
TÜKENMEDEN TÜKETMEK DİLEĞİYLE!!!
KATILIN ÇOĞALALIM!!! KATILIN GÜCÜMÜZ ARTSIN!!!