Misyonumuz

TükoDer İzmir

Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) İzmir Şubesinin amacı;
* Tüketici haklarının korunması, geliştirilmesi ve tüketicilerin kendilerini koruyabilmeleri için gerekli bilinç ve örgütlülük düzeyine ulaşabilmeleri için çalışmak ve mücadele etmektir.
* İzmir’li tüketicilerin sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan doğan haklarının korunması için çalışmalar yapmaktır.
* Derneğimiz, okullarda genç tüketicilere konferanslar vermekte, diğer dernek ve belediyeler ile işbirliği içerisinde mahalle/semt evlerinde tüketici hakları konusunda bilgilendirme toplantıları yapmaktadır.
* Derneğimiz, İzmir’de il ve tüm ilçelerdeki Tüketici Hakem Heyetlerinde tüketicilerimizi temsilen yer almaktadır.
* Derneğimiz, görsel ve yazılı basında, tüketici yasası ve evrensel tüketici hakları veya genelde tüketicilerimizi ilgilendiren konularda görüşlerini çekinmeden açıklarken gücünü tüketicilerden almaktadır.
* Derneğimiz, sadece bireysel tüketici sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapmaktadır. Kampanyalar düzenlemekte, davalar açmakta, tüketicilerin ekonomik, demokratik hak ve talepleri konularında kamuoyu oluşturmaktadır.
* Derneğimiz, hiçbir ayırım gözetmeksizin, tüm tüketicilere, sadece tüketici olmaktan kaynaklanan sorunlarının çözümü için öneriler sunar ve çözüm yollarını gösterir.
* Tüketicilere; ilgili satıcı/sağlayıcı firma ve kuruluşlara mektuplar yazmak ve ihtarnameler göndermek suretiyle hakkını aramasını önerir, il ve ilçe hakem heyetleri nezdinde tüketicinin şikâyette bulunmasını sağlar, Tüketici Mahkemeleri nezdinde dava açmalarını sağlamak üzere öncülük ve önderlik yapar.