Tarihçe

TükoDer İzmir

TükoDer Genel Merkezinin Tarihçesi:

  * Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) 25 Ekim 1990 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Kurucu başkanı Ayşe Akman’dır. Osman Aydın, Prof.Özer Güçmen, Ece Gülsoy, Ilgın Gür, Chizuru Kolçak, Muzaffer Külür, Maide Selen, Erol Soysever, Serpil Şekercioğlu, Metin Şekercioğlu kurucu üyelerdir.
  * Kurulduğu günden bugüne kadar tüketici hakları, tüketici eğitim ve örgütlenmesi için birçok faaliyet yürüten TükoDer, 15 Mart 1991 tarihinde Kadıköy Belediyesi ile birlikte İskele meydanında ilk “Mavi Nokta” adında tüketici şikayet bürosunu açmıştır. Henüz tüketici yasası yokken tüketicilerin satıcı/ sağlayıcılar karşısında haklarını savunan önemli bir SİVİL TOPLUM KURULUŞU olarak faaliyet göstermiştir.
  * TükoDer, Uluslararası alanda ve Avrupa Birliği’nin tüketicilerle ilgili kurullarında (Uluslararası Tüketiciler Örgütü (Consurmers International)de, Balkan Tüketiciler Merkezi (BCC)de, Avrupa Birliği –Türkiye Karma İstişare Komitesinde Türkiye'yi temsil etmiştir. AB ve Birleşmiş Milletler/UNDP ile ortak projeler uygulamıştır.

* İlk tüketici yasası olan 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 08.09.1995 tarihinde yürürlüğe girmesinden 5 yıl önce kurulan TükoDer, bu yasanın TBMM’de kabul edilmesi için yürütülen çalışmaların bizzat içinde yer almıştır.
* 1996 yılında yapılan 3. Olağan Genel Kurul sonrasında İstanbul’da toplanan Habitat II Zirvesinde “Yaşanabilir Çevre Ölçütleri” konulu araştırma çalışmasının sonuçları rapor halinde sunulmuş ve proje Ulusal Eylem Planı’nda yer almıştır.
* 1997 yılında Yunanistan’ın Selanik kentinde düzenlenen Balkan Ülkeleri Tüketici Örgütleri toplantısında ve Şili’nin Santigo kentinde Uluslararası Tüketiciler Örgütü tarafından düzenlenen 15. Dünya Tüketiciler Kongresi’nde Türkiye’yi TükoDer Genel Başkanı Mehmet Sevim temsil etmiştir.
* TükoDer’in önderliğinde 25.09.2003 tarihinde Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) kurulmuş ve tüketici örgütleri, federasyon çatısı altında toplanmaya çalışılmıştır. 14.07.2018 tarihinde yapılan 8. Olağan Genel Kurulda TÜDEF Başkanlığına Aziz Koçal Ynt.Krl.na Şükran Eroğlu, Hasan Çiçek, Nejdet Filizoğlu, Fecri Şengür, Ergün Kılıç, Hüseyin Gül, Rıdvan Atan, Turan Aras, Sinan Vargı, Kemal Arslan seçilmişlerdir.  
* 13 Mart 1998 tarihinde Bakanlar Kurulu’nun  1998/10804 sayılı kararı ile TükoDer, Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsünü kazanmıştır. Aynı yıl içerisinde “Yoksulluk ve Tüketici Hakları”, “Değişim İçin Mücadele”, “Ekmeğine Sahip Çık” gibi kampanyalar yürütülmüştür. 14.03.2003 tarihinde çıkan 4822 sayılı Kanunla 4077 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler, tüketici hakları konusunda verilen mücadelenin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.
* Kurulduğu günden itibaren büyük bir hızla Türkiye genelinde il ve ilçelerde örgütlenme faaliyetlerine başlanarak, TükoDer şubeleri açılmıştır. 2019 yılı itibarıyla, Türkiye genelinde 45 şube ve 18.500 üye sayısına ulaşan TükoDer, en büyük TÜKETİCİ ÖRGÜTÜ olarak karşımıza çıkmaktadır.  
* 30 Haziran 2019 tarihinde yapılan 14. Olağan Genel Kurulda (halen TÜDEF Genel Başkanlığını da yürütmekte olan) Aziz KOÇAL, 2017 yılında aldığı TükoDer Başkanlığına yeniden seçilmiştir. Şükran Eroğlu, Aysel Can Ekşi, Onur Cingil, Özden Oktay, Hasan Çiçek, Abuzar Koçan, Serpil Turul, Salim Çakmak, Gözde Zeytin Çağrı, Pınar Gökçin Özyurt, Lerzan Erkan, Ulaş Can, Aydan Kara, Sait Tanrıverdi MYK üyeliğine seçilmişlerdir.  

TükoDer İzmir Şubesinin Tarihçesi:

 * Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) İzmir Şubesi 18 Mayıs 1995 tarihinde kurulmuştur. Kurucu başkanı Handan Mermut’tur. Bşk.Yrd. Nihat Okal, Sayman Gülçin Tonguç, Ayşe Durmaz kurucu üyelerdir.
* 12.11.1995 tarihinde yapılan 1. Olağan Genel Kurulda, başkanlığa Handan Mermut, Bşk.Yrd.lığına Ahmet Lütfü Gönül, şube sekreterliğine Nihat Okal, Saymanlığa Nuran Ak seçilmişlerdir.
* 01.11.1997 tarihinde yapılan 2. Olağan Genel Kurulda, başkanlığa Handan Mermut, Bşk.Yrd.lığına Nihat Okal, şube sekreterliğine Gülçin Tonguç, Saymanlığa Nuran Ak seçilmişlerdir.

* 06.11.1999 tarihinde yapılan 3. Olağan Genel Kurulda, başkanlığa Gülçin Tonguç, Bşk.Yrd.lığına Nihat Okal, şube sekreterliğine Erdoğan Onay, Saymanlığa Zühal Serdaroğlu seçilmişlerdir.
* Bu tarihten sonraki 9 dönem şube başkanlığını yürüten Gülçin Tonguç’un sağlık sebepleriyle başkanlık görevinden istifa etmesinin ardından 01.03.2018 tarihinde Ynt.Krl. kendi arasında toplanarak, Ynt.Krl.üyeleri arasından Cevdet Uçan’ı başkan olarak seçmişlerdir.
* 24.03.2019 tarihinde yapılan 12. Olağan Genel Kurulda, başkanlığa Cevdet Uçan, Hukuk İşlerinden Sorumlu Bşk.Yrd.lığına Av.Ali İhsan Arıcan, İdari İşlerden Sorumlu Bşk.Yrd.lığına Emin Tamer Gören, şube sekreterliğine Leyla Demir, Saymanlığa Emin Tamer Gören, Ynt.Krl.üyeliklerine Nurten Hızlı, Şirin Tanay ve Gürkan Kavasoğlu seçilmiş, halen bu görev dağılımı doğrultusunda faaliyetler sürdürülmektedir.
* 2019 yılı itibarıyla, İzmir genelinde 1051 üye sayısına ulaşan TükoDer, tek TÜKETİCİ ÖRGÜTÜ olarak karşımıza çıkmaktadır.