TükoDer Genel Merkezi tarafından yapılan KANAL İSTANBUL Basın açıklaması

TükoDer İzmir

                                                                                                                                                                                                                                                           Tarih: 27/12/2019

2019/47

BASINA VE KAMUOYUNA DUYURULUR

“YA VAHŞET YA VAHŞET!”

   Bu cennet ülkenin her gün daha çok tahrip olması, ülkemizin kaynaklarının yok edilmesi, kamusal alanların peşkeş çekilmesi için adeta özel bir çalışma yapılmakta, ülkemizin gündemi halkımız için hayırlı bir konuyu dahi teşkil etmemektedir.

 Birçok imparatorluğa başkentlik yapmış, Cumhuriyetimizin önemli bir şehri olan İstanbul’a saldırılar da her geçen gün artarak devam etmektedir. “Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu” denilen bu cennet şehrin ciğerlerine, kuzey ormanlarına, korularına, parklarına, kamusal alanlarına yapılan saldırı son günlerde Kanal İstanbul denilen proje ile kilometrelerce kare alanına da yapılmaktadır.

   Projeyi savunacak tek bir bilim insanının olmadığı, ÇED Raporunu veren kişilerin de objektif gerçekliklere göre “bilim insanı sayılamayacağı” bir süreçte yapılması düşlenen proje halkın tamamen zararınadır; müdahale geleceğimizedir. Bu proje ile binlerce yıllık şehr-i İstanbul’un haritadaki şekli dahi değişecek, Boğazı bataklığa dönecek, deniz popülasyonu bitecek, şehrin havası, suyu her şeyi zarar görecektir.

   Sağlıklı bir çevrede yaşamak her tüketicinin yani 82 Milyon Halkımızın hakkıdır. Buna zarar vermek ise kimsenin harcı değildir. Bu ülkenin toprakları, bu şehrin hiçbir alanı dünyada var olan herhangi bir para birimi ile değerini bulamaz. Bu şehrin toprakları, yeryüzündeki hiçbir ülke insanına peşkeş çekilemez.

Şimdi tüm tüketiciler şuna karar vermelidir :

Ya Kanal, Ya İstanbul!

82 Milyon Tüketici hep bir ağızdan haykırmalıdır : Tercihimiz İSTANBUL!

Unutmayın sizler yoksanız bir eksiğiz…

Saygılarımızla

TükoDer Merkez Yürütme Kurulu